Yürüyen Merdiven Çeşitleri

En yaygın yürüyen merdiven sistemleri için kullanılan üç temel konfigürasyon vardır :

  • Paralel: Yan yana konumlandırılmış, zıt yönlerde hareket eden yürüyen merdivenler .
  • Criss-cross: ( Single ) Tek yönde hareket eden yürüyen merdivenler , alan gereksinimlerini en aza indirecek şekilde ‘istiflenir’ .
  • Çoklu paralel: Farklı yönlere sahip iki veya daha fazla yürüyen merdivenden oluşur

Yürüyen Merdivenler; İç Mekan, Dış Mekan, Heavy Duty Ağır Trafik çeşitleri vardır.

Telif Hakları AmadaTECH Asansöre Aittir.